REVÍZIE ELEKTRICKÉ BRATISLAVA s.r.o. 

Staráme sa o Váš svet, aby bol bezpečný.

chodiskové, pravidelné rezie elektrických zariadení

/vyhradených technických zariadení elektrických/ - rezie v priemyselných objektoch, rodinných domoch, bytovkách, bankách, škoch, kúpeľných zariadeniach, hoteloch, rtauráciach a ich zariadeniach

V zmysle Zákona NR SR o BOZP č. 124/2006 Z.z., vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a ďalších súvisiacich zákonov, vyhlášok a nariadení.

Naša spoločnosť Vám poka len ten najkvalitnejší servis v danom odbore. Nehajte a vyite naše kvalitné slby. Náš profesionálny personál je vám vždy plne k dispozícii. Nou prednosťou je neustále skvalitňovanie a vylepšovanie nami pokach slieb. Dôkazom je sle rastúci pet spokojných zákazníkov. Nou spoločnoou dovapce po vjomnej konzultácii sú vykonávané rýchlo v dohodnutých termínoch, padovanej kvalite, konečných cech k spokojnosti nich klientov.

 • Revízie v ý c h o d i s k o v é - p r a v i d e l n é
 • Revízie vyhradených technických zariadení - elektrických
 • Revízie a kontroly bleskozvodov aj aktívnych
 • Revízie a kontroly elektrických inštalácií a rozvodov
 • Revízie a kontroly elektrických strojov a prístrojov
 • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia
 • Revízie a kontroly MaR
 • Revízie a kontroly svetelných a osvetľovacích zariadení
 • Revízie a kontroly elektrospotrebičov, výpočtovej a kancelárskej techniky, serverov a pod.
 • Revízie a kontroly zabezpečovacích, kamerových a monitorovacích zariadení
 • Revízie a kontroly FVE, FVZ
 • Revízie a kontroly veterných a turbínových zariadení
 • Revízie a kontroly hausbootov
 • Revízie a kontroly UPS
 • Revízie a kontroly NZEE
 • Revízie a kontroly CCTV zariadení
 • Revízie a kontroly nabíjacích staníc pre elektromobily a iné zariadenia /EVSE/
 • Revízie a kontroly prístupových systémov dom. telefónov - Czechphone
 • Revízie a kontroly autonómnych zdrojov energie
 • Servis vyhradených technických zariadení elektrických a ďalších v zmysle dohody s klientom
 • Servis výpočtovej techniky - HW, SW.