REVÍZIE ELEKTRICKÉ BRATISLAVA s.r.o. 

Staráme sa o Váš svet, aby bol bezpečný.

Východiskové, pravidelné revízie elektrických zariadení

(vyhradených technických zariadení elektrických) - revízie v priemyselných objektoch, rodinných domoch, bytovkách, bankách, školách, kúpeľných zariadeniach, hoteloch, reštauráciach a iných zariadeniach V zmysle Zákona NR SR o BOZP č. 124/2006 Z.z., vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a ďalších súvisiacich zákonov, vyhlášok a nariadení. Naša spoločnosť Vám ponúka len ten najkvalitnejší servis v danom odbore. Neváhajte a využite naše kvalitné služby. Náš profesionálny personál je vám vždy plne k dispozícii. Našou prednosťou je neustále skvalitňovanie a vylepšovanie nami ponúkaných služieb. Dôkazom je stále rastúci počet spokojných zákazníkov. Našou spoločnosťou dodávané práce po vzájomnej konzultácii sú vykonávané rýchlo v dohodnutých termínoch, požadovanej kvalite, konečných cenách k spokojnosti našich klientov./vyhradených technických zariadení elektrických/ - revízie v priemyselných objektoch, rodinných domoch, bytovkách, bankách, školách, kúpeľných zariadeniach, hoteloch, reštauráciach a iných zariadeniach V zmysle Zákona NR SR o BOZP č. 124/2006 Z.z., vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a ďalších súvisiacich zákonov, vyhlášok a nariadení. Naša spoločnosť Vám ponúka len ten najkvalitnejší servis v danom odbore. Neváhajte a využite naše kvalitné služby. Náš profesionálny personál je vám vždy plne k dispozícii. Našou prednosťou je neustále skvalitňovanie a vylepšovanie nami ponúkaných služieb. Dôkazom je stále rastúci počet spokojných zákazníkov. Našou spoločnosťou dodávané práce po vzájomnej konzultácii sú vykonávané rýchlo v dohodnutých termínoch, požadovanej kvalite, konečných cenách k spokojnosti našich klientov.

 • Revízie  v ý c h o d i s k o v é
 • Revízie  p r a v i d e l n é
 • Revízie  m i m o r i a d n e

 • Revízie a kontroly bleskozvodov
 • Revízie a kontroly elektrických inštalácií a rozvodov
 • Revízie a kontroly elektrických strojov a prístrojov
 • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia
 • Revízie a kontroly MaR
 • Revízie a kontroly svetelných a osvetľovacích zariadení
 • Revízie a kontroly elektrospotrebičov, výpočtovej a kancelárskej techniky
 • Revízie a kontroly zabezpečovacích a kamerových zariadení
 • Revízie a kontroly FVZ, FVE
 • Revízie a kontroly veterných a turbínových zariadení
 • Revízie a kontroly hausboatov
 • Revízie a kontroly UPS
 • Revízie e kontroly úložísk el.energie
 • Revízie a kontroly NZEE
 • Revízie a kontroly CCTV zariadení
 • Revízie a kontroly nabíjacích staníc pre elektromobily (EVSE)
 • Revízie a kontroly prístupových systémov dom.telefónov

 • Servis vyhradených technických zariadení elektrických
 • Servis výpočtovej techniky - HW, SW.

 • Viac tu: https://www.revizie-elektricke-bratislava.com/

                                    Ďakujeme, že využívate naše služby.