REVÍZIE ELEKTRICKÉ BRATISLAVA s.r.o. 

Staráme sa o Váš svet, aby bol bezpečný.

chodiskové, pravidelné rezie elektrických zariadení

/vyhradených technických zariadení elektrických/ - rezie v priemyselných objektoch, rodinných domoch, bytovkách, bankách, škoch, kúpeľných zariadeniach, hoteloch, rtauráciach a ich zariadeniach

V zmysle Zákona NR SR o BOZP č. 124/2006 Z.z., vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a ďalších súvisiacich zákonov, vyhlášok a nariadení.

Naša spoločnosť Vám poka len ten najkvalitnejší servis v danom odbore. Nehajte a vyite naše kvalitné slby. Náš profesionálny personál je vám vždy plne k dispozícii. Nou prednosťou je neustále skvalitňovanie a vylepšovanie nami pokach slieb. Dôkazom je sle rastúci pet spokojných zákazníkov. Nou spoločnoou dovapce po vjomnej konzultácii sú vykonávané rýchlo v dohodnutých termínoch, padovanej kvalite, konečných cech k spokojnosti nich klientov.