O nás

Obchodné meno: REVÍZIE ELEKTRICKÉ BRATISLAVA s.r.o.

IČO: 53 540 972

DIČ : 21 21 40 24 37

tel.: +421 903 871 822, +421 949 218 000

e-mail: revizie.elektricke.bratislava@gmail.com,

revizie.elektricke.bratislava@hotmail.com

Sídlo firmy: Tolstého 5, SK-811 06 Bratislava


Adresa obchod.registra: Okresný súd BA I, Záhradnícka 10

Číslo obch.registra, Oddiel Sro: vložka 150019/B


Všeobecné servisné podmienky a cenník výkonov posielame našim klientom na vyžiadanie.Viac tu: https://www.revizie-elektricke-bratislava.eu/